Zprávy Evropského parlamentu
4 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Stolojan Theodor Dumitru"  
Theodor Dumitru Stolojan
PE 508.016v02-00   A7-0315/2013
1. října 2013
128k  276k  324k 
Hospodářský a měnový výbor Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu pro období 2014–2020
POZM. NÁVRHY
Theodor Dumitru Stolojan
PE 491.223v04-00   A7-0399/2012
6. prosince 2012
301k  427k 
Hospodářský a měnový výbor Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví akční program pro oblast daní v Evropské unii na období let 2014–2020 (Fiscalis 2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1482/2007/ES
POZM. NÁVRHY
Theodor Dumitru Stolojan
PE 454.380v02-00   A7-0097/2011
28. března 2011
562k  521k  856k 
Hospodářský a měnový výbor Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/78/ES, 2002/87/ES a 2006/48/ES, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu
POZM. NÁVRHY
Theodor Dumitru Stolojan
PE 430.646v02-00   A7-0002/2010
1. února 2010
57k  202k  228k 
Hospodářský a měnový výbor Postup konzultace
ZPRÁVA o návrhu směrnice Rady o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření
POZM. NÁVRHY
Právní upozornění