Euroopa Parlamendi raportid
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Stolojan Theodor Dumitru" kohta leiti 4 vaste(t)  
Theodor Dumitru Stolojan
PE 508.016v02-00   A7-0315/2013
1. oktoober 2013
126k  268k  249k 
Majandus- ja rahanduskomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu programm, mille alusel toetatakse teatavaid tegevusi finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas perioodil 2014–2020
MUUDATUSED
Theodor Dumitru Stolojan
PE 491.223v04-00   A7-0399/2012
6. detsember 2012
166k  287k  509k 
Majandus- ja rahanduskomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT Muudetud ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa Liidu maksustamisalane tegevusprogramm ajavahemikuks 2014–2020 („Fiscalis 2020”) ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1482/2007/EÜ
Theodor Dumitru Stolojan
PE 454.380v02-00   A7-0097/2011
28. märts 2011
555k  498k  802k 
Majandus- ja rahanduskomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 98/78/EÜ, 2002/87/EÜ ja 2006/48/EÜ seoses finantskonglomeraati kuuluvate finantsüksuste täiendava järelevalvega
MUUDATUSED
Theodor Dumitru Stolojan
PE 430.646v02-00   A7-0002/2010
1. veebruar 2010
54k  184k  213k 
Majandus- ja rahanduskomisjon Nõuandemenetlus
RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv vastastikuse abi kohta maksude, tollimaksude ja teiste meetmetega seotud nõuete sissenõudmisel
MUUDATUSED
Õigusalane teave