Доклади на Европейския парламент
2 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ehrenhauser Martin"  
Martin Ehrenhauser
PE 475.759v02-00   A7-0100/2012
3 април 2012 г.
177k  342k  245k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия и Десетия европейски фондове за развитие за финансовата 2010 година
ИЗМЕНЕНИЯ
Martin Ehrenhauser
PE 469.994v02-00   A7-0444/2011
10 януари 2012 г.
128k  277k  192k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура относно доклад по собствена инициатива
ДОКЛАД относно бюджетния контрол върху хуманитарната помощ от страна на ЕС, ръководен от Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита”
Правна информация