Europos Parlamento ataskaitos
Rezultatas (-ai) "2" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Ehrenhauser Martin"  
Martin Ehrenhauser
PE 475.759v02-00   A7-0100/2012
2012 m. balandžio 3 d.
120k  300k  233k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
PAKEITIMAI
Martin Ehrenhauser
PE 469.994v02-00   A7-0444/2011
2012 m. sausio 10 d.
83k  247k  195k 
Biudžeto kontrolės komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos generalinio direktorato (ECHO) valdomos ES humanitarinės pagalbos biudžeto kontrolės
Teisinis pranešimas