Eiropas Parlamenta ziņojumi
Meklēšanas rezultāti: 2 ar "7. parlamentārais sasaukums, Ehrenhauser Martin"  
Martin Ehrenhauser
PE 475.759v02-00   A7-0100/2012
2012. gada 3. aprīļa
123k  312k  235k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par 8., 9. un 10. Eiropas Attīstības fonda 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
GROZĪJUMI
Martin Ehrenhauser
PE 469.994v02-00   A7-0444/2011
2012. gada 10. janvāra
86k  248k  184k 
Budžeta kontroles komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par Komisijas Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ģenerāldirektorāta (ĢD ECHO) administrētās ES humānās palīdzības budžeta kontroli
Juridisks paziņojums