Rapporti tal-Parlament Ewropew
2 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Ehrenhauser Martin"  
Martin Ehrenhauser
PE 475.759v02-00   A7-0100/2012
3 t'April 2012
125k  325k  239k 
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit Proċedura ta' kwittanza
RAPPORT dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, id-disa’ u l-għaxar Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2010
EMENDI
Martin Ehrenhauser
PE 469.994v02-00   A7-0444/2011
10 ta' Jannar 2012
86k  255k  180k 
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
RAPPORT dwar il-kontroll baġitarju tal-għajnuna umanitarja tal-UE ġestita mill-ECHO
Avviż legali