Verslagen van het Europees Parlement
2 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Ehrenhauser Martin"  
Martin Ehrenhauser
PE 475.759v02-00   A7-0100/2012
3 april 2012
124k  310k  173k 
Commissie begrotingscontrole Kwijtingsprocedure
VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende en tiende Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2010
AMENDEMENTEN
Martin Ehrenhauser
PE 469.994v02-00   A7-0444/2011
10 januari 2012
82k  244k  137k 
Commissie begrotingscontrole Procedure initiatiefverslag
VERSLAG over de begrotingscontrole van de door ECHO beheerde humanitaire hulpverlening van de EU
Juridische mededeling