Správy Európskeho parlamentu
Výsledky: 2 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Ehrenhauser Martin"  
Martin Ehrenhauser
PE 475.759v02-00   A7-0100/2012
3. apríla 2012
122k  309k  234k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2010
PDN
Martin Ehrenhauser
PE 469.994v02-00   A7-0444/2011
10. januára 2012
84k  254k  191k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o rozpočtovej kontrole humanitárnej pomoci EÚ spravovanej ECHO
Právne oznámenie