Rapporti tal-Parlament Ewropew
3 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Stevenson Struan"  
Struan Stevenson
PE 519.795v02-00   A7-0413/2013
28 ta' Novembru 2013
29k  160k  73k 
Kumitat għas-Sajd Proċedura leġislattiva ordinarja
RAKKOMANDAZZJONI GĦAT-TIENI QARI dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1184/2006 u (KE) Nru 1224/2009 u jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000
Struan Stevenson
PE 480.741v02-00   A7-0217/2012
27 ta' Ġunju 2012
400k  495k  882k 
Kumitat għas-Sajd Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura
Struan Stevenson
PE 483.656v02-00   A7-0145/2012
25 t'April 2012
86k  230k  277k 
Kumitat għas-Sajd Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1300/2008 tat-18 ta' Diċembru 2008 li jistabbilixxi pjan pluriennali [multiannwali] għall-istokk ta’ aringi li jinsab fil-Punent tal-Iskozja u għas-sajd li jisfrutta dak l-istokk.
EMENDI
Avviż legali