Správy Európskeho parlamentu
Výsledky: 3 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Stevenson Struan"  
Struan Stevenson
PE 519.795v02-00   A7-0413/2013
28. novembra 2013
28k  154k  89k 
Výbor pre rybné hospodárstvo Riadny legislatívny postup
NÁVRH ODPORÚČANIA DO DRUHÉHO ČÍTANIA o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000
Struan Stevenson
PE 480.741v02-00   A7-0217/2012
27. júna 2012
409k  489k  876k 
Výbor pre rybné hospodárstvo Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry
Struan Stevenson
PE 483.656v02-00   A7-0145/2012
25. apríla 2012
82k  227k  268k 
Výbor pre rybné hospodárstvo Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1300/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre zásobu sleďa na západe Škótska a na ňu zameraný rybolov
PDN
Právne oznámenie