Europaparlamentets betänkanden
3 träff(ar) för "7:e valperioden, Stevenson Struan"  
Struan Stevenson
PE 519.795v02-00   A7-0413/2013
28 november 2013
29k  154k  67k 
Fiskeriutskottet Ordinarie lagstiftningsförfarandet
ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000
Struan Stevenson
PE 480.741v02-00   A7-0217/2012
27 juni 2012
400k  459k  723k 
Fiskeriutskottet Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Struan Stevenson
PE 483.656v02-00   A7-0145/2012
25 april 2012
81k  212k  271k 
Fiskeriutskottet Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1300/2008 av den 18 december 2008 om fastställande av en flerårig plan för sillbeståndet i området väster om Skottland och för fisket efter det beståndet
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Rättsligt meddelande