Zprávy Evropského parlamentu
10 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Wikström Cecilia"  
Cecilia Wikström
PE 524.729v02-00   A7-0045/2014
24. ledna 2014
36k  177k  95k 
Výbor pro právní záležitosti Imunita
ZPRÁVA o žádosti, aby byl Zbigniew Ziobro zbaven imunity
Cecilia Wikström
PE 516.713v02-00   A7-0032/2014
16. ledna 2014
355k  440k  580k 
Výbor pro právní záležitosti Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (přepracované znění)
POZM. NÁVRHY
Cecilia Wikström
PE 516.715v03-00   A7-0031/2014
12. února 2014
903k  863k  1082k 
Výbor pro právní záležitosti Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství
POZM. NÁVRHY
Cecilia Wikström
PE 514.798v02-00   A7-0377/2013
12. listopadu 2013
371k  521k  754k 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnných pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a činnosti au-pair (přepracované znění)
POZM. NÁVRHY
Cecilia Wikström
PE 513.122v02-00   A7-0236/2013
25. června 2013
33k  164k  91k 
Výbor pro právní záležitosti Imunita
ZPRÁVA o žádosti, aby byla Marine Le Pen zbavena imunity
Cecilia Wikström
PE 513.254v02-00   A7-0216/2013
10. června 2013
27k  152k  74k 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Řádný legislativní postup
DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění)
Cecilia Wikström
PE 510.743v02-00   A7-0187/2013
3. června 2013
24k  153k  73k 
Výbor pro právní záležitosti Imunita
ZPRÁVA o žádosti, aby byl Jacek Olgierd Kurski zbaven imunity
Cecilia Wikström
PE 492.587v02-00   A7-0230/2012
16. července 2012
13k  132k  70k 
Výbor pro právní záležitosti Imunita
ZPRÁVA o žádosti, aby byl Jarosław Leszek Wałęsa zbaven imunity
Cecilia Wikström
PE 469.993v03-00   A7-0152/2012
2. května 2012
37k  183k  106k 
Výbor pro právní záležitosti Postup pro legislativní podnět
ZPRÁVA s doporučeními Komisi ke změně nařízení (ES) č. 864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II)
Cecilia Wikström
PE 486.184v02-00   A7-0151/2012
2. května 2012
14k  125k  60k 
Výbor pro právní záležitosti Imunita
ZPRÁVA o žádosti o ochranu imunity a výsad, kterých požívá Corneliu Vadim Tudor
Právní upozornění