Az Európai Parlament jelentései
10 találat a következőre: "7. ciklus, Wikström Cecilia"  
Cecilia Wikström
PE 524.729v02-00   A7-0045/2014
2014. január 24.
33k  188k  104k 
Jogi Bizottság Mentesség
JELENTÉS a Zbigniew Ziobro mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről
Cecilia Wikström
PE 516.713v02-00   A7-0032/2014
2014. január 16.
309k  468k  649k 
Jogi Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)
MÓDOSÍTÁSOK
Cecilia Wikström
PE 516.715v03-00   A7-0031/2014
2014. február 12.
935k  947k  1270k 
Jogi Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS a közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
MÓDOSÍTÁSOK
Cecilia Wikström
PE 514.798v02-00   A7-0377/2013
2013. november 12.
403k  573k  802k 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás ellenében végzett és javadalmazás nélküli gyakorlat, önkéntes szolgálat, valamint au pair munkavégzés céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)
MÓDOSÍTÁSOK
Cecilia Wikström
PE 513.122v02-00   A7-0236/2013
2013. június 25.
32k  162k  85k 
Jogi Bizottság Mentesség
JELENTÉS a Marine Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről
Cecilia Wikström
PE 513.254v02-00   A7-0216/2013
2013. június 10.
28k  151k  76k 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról egy harmadik ország állampolgára, illetve hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (átdolgozás)
Cecilia Wikström
PE 510.743v02-00   A7-0187/2013
2013. június 3.
28k  156k  79k 
Jogi Bizottság Mentesség
JELENTÉS a Jacek Olgierd Kurski mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről
Cecilia Wikström
PE 492.587v02-00   A7-0230/2012
2012. július 16.
13k  124k  71k 
Jogi Bizottság Mentesség
JELENTÉS a Jarosław Leszek Wałęsa mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről
Cecilia Wikström
PE 469.993v03-00   A7-0152/2012
2012. május 2.
34k  172k  105k 
Jogi Bizottság Jogalkotást kezdeményező eljárás
JELENTÉS a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló 864/2007/EK rendelet (Róma II.) módosításáról
Cecilia Wikström
PE 486.184v02-00   A7-0151/2012
2012. május 2.
14k  132k  61k 
Jogi Bizottság Mentesség
JELENTÉS a Corneliu Vadim Tudor mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről
Jogi nyilatkozat