Verslagen van het Europees Parlement
10 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Wikström Cecilia"  
Cecilia Wikström
PE 524.729v02-00   A7-0045/2014
24 januari 2014
35k  172k  79k 
Commissie juridische zaken Immuniteit
VERSLAG over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Zbigniew Ziobro
Cecilia Wikström
PE 516.713v02-00   A7-0032/2014
16 januari 2014
296k  436k  647k 
Commissie juridische zaken Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikking)
AMENDEMENTEN
Cecilia Wikström
PE 516.715v03-00   A7-0031/2014
12 februari 2014
921k  888k  884k 
Commissie juridische zaken Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk
AMENDEMENTEN
Cecilia Wikström
PE 514.798v02-00   A7-0377/2013
12 november 2013
379k  535k  645k 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op onderzoek, studie, scholierenuitwisseling, bezoldigde en onbezoldigde stages , vrijwilligerswerk of au-pairactiviteiten (herschikking)
AMENDEMENTEN
Cecilia Wikström
PE 513.122v02-00   A7-0236/2013
25 juni 2013
26k  152k  81k 
Commissie juridische zaken Immuniteit
VERSLAG over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Marine Le Pen
Cecilia Wikström
PE 513.254v02-00   A7-0216/2013
10 juni 2013
28k  148k  70k 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken Gewone wetgevingsprocedure
AANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking)
Cecilia Wikström
PE 510.743v02-00   A7-0187/2013
3 juni 2013
27k  153k  80k 
Commissie juridische zaken Immuniteit
VERSLAG over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Jacek Olgierd Kurski
Cecilia Wikström
PE 492.587v02-00   A7-0230/2012
16 juli 2012
13k  125k  58k 
Commissie juridische zaken Immuniteit
VERSLAG over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Jarosław Leszek Wałęsa
Cecilia Wikström
PE 469.993v03-00   A7-0152/2012
2 mei 2012
36k  173k  81k 
Commissie juridische zaken wetgevingsinitiatiefprocedure
VERSLAG met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de wijziging van Verordening (EG) nr. 864/2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II)
Cecilia Wikström
PE 486.184v02-00   A7-0151/2012
2 mei 2012
14k  125k  58k 
Commissie juridische zaken Immuniteit
VERSLAG over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Corneliu Vadim Tudor
Juridische mededeling