Rapoarte ale Parlamentului European
10 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Wikström Cecilia"  
Cecilia Wikström
PE 524.729v02-00   A7-0045/2014
24 ianuarie 2014
32k  174k  91k 
Comisia pentru afaceri juridice Imunitate
RAPORT privind cererea de ridicare a imunității lui Zbigniew Ziobro
Cecilia Wikström
PE 516.713v02-00   A7-0032/2014
16 ianuarie 2014
300k  452k  635k 
Comisia pentru afaceri juridice Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (reformare)
AMENDAMENTE
Cecilia Wikström
PE 516.715v03-00   A7-0031/2014
12 februarie 2014
930k  912k  1286k 
Comisia pentru afaceri juridice Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară
AMENDAMENTE
Cecilia Wikström
PE 514.798v02-00   A7-0377/2013
12 noiembrie 2013
379k  548k  789k 
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, schimb de elevi, formare profesională remunerată și neremunerată, servicii de voluntariat și muncă au pair
AMENDAMENTE
Cecilia Wikström
PE 513.122v02-00   A7-0236/2013
25 iunie 2013
36k  159k  103k 
Comisia pentru afaceri juridice Imunitate
RAPORT privind cererea de ridicare a imunității lui Marine Le Pen
Cecilia Wikström
PE 513.254v02-00   A7-0216/2013
10 iunie 2013
28k  148k  89k 
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne Procedura legislativă ordinară
RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare)
Cecilia Wikström
PE 510.743v02-00   A7-0187/2013
3 iunie 2013
27k  152k  93k 
Comisia pentru afaceri juridice Imunitate
RAPORT privind cererea de ridicare a imunității lui Jacek Olgierd Kurski
Cecilia Wikström
PE 492.587v02-00   A7-0230/2012
16 iulie 2012
13k  111k  72k 
Comisia pentru afaceri juridice Imunitate
RAPORT privind cererea de ridicare a imunității lui Jarosław Leszek Wałęsa
Cecilia Wikström
PE 469.993v03-00   A7-0152/2012
2 mai 2012
35k  171k  115k 
Comisia pentru afaceri juridice Procedura de inițiativă legislativă
RAPORT conținând recomandări adresate Comisiei privind modificarea Regulamentului (CE) nr. 864/2007 privind legea aplicabilă obligațiilor necontractuale (Roma II)
Cecilia Wikström
PE 486.184v02-00   A7-0151/2012
2 mai 2012
14k  125k  76k 
Comisia pentru afaceri juridice Imunitate
RAPORT privind cererea de apărare a imunității și privilegiilor lui Corneliu Vadim Tudor
Notă juridică