Euroopan parlamentin mietinnöt
2 osumaa haulle "7. vaalikausi, Antonescu Elena Oana"  
Elena Oana Antonescu
PE 521.527v02-00   A7-0420/2013
2. joulukuuta 2013
97k  199k  327k 
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristötilinpidosta annetun asetuksen (EU) N:o 691/2011 muuttamisesta
TARKISTUKSET
Elena Oana Antonescu
PE 474.063v04-00   A7-0228/2013
24. kesäkuuta 2013
245k  429k  581k 
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi oikeudesta asianajajaan rikosoikeudenkäyntimenettelyissä ja oikeudesta ilmoittaa pidätyksestään
TARKISTUKSET
Oikeudellinen huomautus