Verslagen van het Europees Parlement
2 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Antonescu Elena Oana"  
Elena Oana Antonescu
PE 521.527v02-00   A7-0420/2013
2 december 2013
95k  189k  219k 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 691/2011 inzake Europese milieu-economische rekeningen
AMENDEMENTEN
Elena Oana Antonescu
PE 474.063v04-00   A7-0228/2013
24 juni 2013
233k  435k  427k 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en betreffende het recht op communicatie bij aanhouding
AMENDEMENTEN
Juridische mededeling