Rapoarte ale Parlamentului European
2 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Antonescu Elena Oana"  
Elena Oana Antonescu
PE 521.527v02-00   A7-0420/2013
2 decembrie 2013
99k  203k  337k 
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2011 privind conturile economice de mediu europene
AMENDAMENTE
Elena Oana Antonescu
PE 474.063v04-00   A7-0228/2013
24 iunie 2013
350k  426k  579k 
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de a fi asistat de un avocat în cadrul procedurilor penale și dreptul de a comunica după arestare
AMENDAMENTE
Notă juridică