Správy Európskeho parlamentu
Výsledky: 2 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Antonescu Elena Oana"  
Elena Oana Antonescu
PE 521.527v02-00   A7-0420/2013
2. decembra 2013
94k  206k  347k 
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 691/2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch
Elena Oana Antonescu
PE 474.063v04-00   A7-0228/2013
24. júna 2013
243k  429k  460k 
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o práve na prístup k advokátovi v trestnom konaní a o práve na komunikáciu po zatknutí
PDN
Právne oznámenie