Poročila Evropskega parlamenta
Rezultati: 2 za besede: "7. mandat, Antonescu Elena Oana"  
Elena Oana Antonescu
PE 521.527v02-00   A7-0420/2013
2. decembra 2013
96k  199k  349k 
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 691/2011 o evropskih okoljsko-ekonomskih računih
PRED. SPREM.
Elena Oana Antonescu
PE 474.063v04-00   A7-0228/2013
24. junija 2013
214k  412k  654k 
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravici do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in pravici do komunikacije v primeru prijetja
PRED. SPREM.
Pravno obvestilo