Euroopan parlamentin mietinnöt
3 osumaa haulle "7. vaalikausi, Ivan Cătălin Sorin"  
Cătălin Sorin Ivan
PE 524.493v02-00   A7-0249/2014
25. maaliskuuta 2014
54k  192k  91k 
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
MIETINTÖ uusista teknologioista ja avoimista oppimateriaaleista
Cătălin Sorin Ivan
PE 521.588v03-00   A7-0246/2014
24. maaliskuuta 2014
298k  345k  228k 
Talousarvion valvontavaliokunta Vastuuvapausmenettely
MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka I – Euroopan parlamentti
Cătălin Sorin Ivan
PE 454.722v03-00   A7-0050/2011
8. maaliskuuta 2011
41k  176k  92k 
Talousarvion valvontavaliokunta Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
MIETINTÖ Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta – Vuosikertomus 2009
TARKISTUKSET
Oikeudellinen huomautus