Eiropas Parlamenta ziņojumi
Meklēšanas rezultāti: 3 ar "7. parlamentārais sasaukums, Ivan Cătălin Sorin"  
Cătălin Sorin Ivan
PE 524.493v02-00   A7-0249/2014
2014. gada 25. marta
53k  204k  114k 
Kultūras un izglītības komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par jaunajām tehnoloģijām un brīvpieejas mācību resursiem
Cătălin Sorin Ivan
PE 521.588v03-00   A7-0246/2014
2014. gada 24. marta
288k  361k  296k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Savienības 2012. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa – Eiropas Parlaments
Cătălin Sorin Ivan
PE 454.722v03-00   A7-0050/2011
2011. gada 8. marta
40k  186k  112k 
Budžeta kontroles komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību — Krāpšanas apkarošana — 2009. gada pārskats
GROZĪJUMI
Juridisks paziņojums