Verslagen van het Europees Parlement
3 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Ivan Cătălin Sorin"  
Cătălin Sorin Ivan
PE 524.493v02-00   A7-0249/2014
25 maart 2014
55k  200k  90k 
Commissie cultuur en onderwijs Procedure initiatiefverslag
VERSLAG over nieuwe technologieën en open leermiddelen
Cătălin Sorin Ivan
PE 521.588v03-00   A7-0246/2014
24 maart 2014
307k  364k  238k 
Commissie begrotingscontrole Kwijtingsprocedure
VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, Afdeling I – Europees Parlement
Cătălin Sorin Ivan
PE 454.722v03-00   A7-0050/2011
8 maart 2011
42k  187k  87k 
Commissie begrotingscontrole Procedure initiatiefverslag
VERSLAG over de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding – Jaarverslag 2009
AMENDEMENTEN
Juridische mededeling