Sprawozdania Parlamentu Europejskiego
Znaleziono 3 wynik(-i) dla "7 kadencja, Ivan Cătălin Sorin"  
Cătălin Sorin Ivan
PE 524.493v02-00   A7-0249/2014
25 marca 2014
56k  231k  125k 
Komisja Kultury i Edukacji Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
SPRAWOZDANIE w sprawie nowych technologii i otwartych zasobów edukacyjnych
Cătălin Sorin Ivan
PE 521.588v03-00   A7-0246/2014
24 marca 2014
299k  376k  307k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012, sekcja 1 – Parlament Europejski
Cătălin Sorin Ivan
PE 454.722v03-00   A7-0050/2011
8 marca 2011
42k  194k  114k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
SPRAWOZDANIE w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot – Zwalczanie nadużyć finansowych – Sprawozdanie roczne za 2009 r.
POPRAWKI
Informacja prawna