Rapoarte ale Parlamentului European
3 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Ivan Cătălin Sorin"  
Cătălin Sorin Ivan
PE 524.493v02-00   A7-0249/2014
25 martie 2014
57k  214k  127k 
Comisia pentru cultură și educație Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
RAPORT referitor la noile tehnologii și resursele educaționale deschise
Cătălin Sorin Ivan
PE 521.588v03-00   A7-0246/2014
24 martie 2014
302k  357k  318k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012, secțiunea I – Parlamentul European
Cătălin Sorin Ivan
PE 454.722v03-00   A7-0050/2011
8 martie 2011
44k  187k  120k 
Comisia pentru control bugetar Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
RAPORT referitor la protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene – Lupta împotriva fraudei – Raportul anual 2009
AMENDAMENTE
Notă juridică