Euroopan parlamentin mietinnöt
2 osumaa haulle "7. vaalikausi, Rochefort Robert"  
Robert Rochefort
PE 519.576v02-00   A7-0474/2013
20. joulukuuta 2013
55k  188k  92k 
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
MIETINTÖ sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin 2005/29/EY täytäntöönpanosta
TARKISTUKSET
Robert Rochefort
PE 486.107v02-00   A7-0214/2012
26. kesäkuuta 2012
359k  491k  699k 
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuluttajaohjelmasta vuosiksi 2014–2020
TARKISTUKSET
Oikeudellinen huomautus