Rapporti tal-Parlament Ewropew
2 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Rochefort Robert"  
Robert Rochefort
PE 519.576v02-00   A7-0474/2013
20 ta' Diċembru 2013
54k  195k  130k 
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
RAPPORT dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2005/29/KE dwar Prattiki Kummerċjali Żleali
EMENDI
Robert Rochefort
PE 486.107v02-00   A7-0214/2012
26 ta' Ġunju 2012
371k  535k  820k 
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar programm tal-konsumaturi 2014-2020
EMENDI
Avviż legali