Verslagen van het Europees Parlement
2 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Rochefort Robert"  
Robert Rochefort
PE 519.576v02-00   A7-0474/2013
20 december 2013
55k  187k  95k 
Commissie interne markt en consumentenbescherming Procedure initiatiefverslag
VERSLAG over de toepassing van Richtlijn 2005/29/EG over oneerlijke handelspraktijken
AMENDEMENTEN
Robert Rochefort
PE 486.107v02-00   A7-0214/2012
26 juni 2012
370k  504k  675k 
Commissie interne markt en consumentenbescherming Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een consumentenprogramma 2014-2020
AMENDEMENTEN
Juridische mededeling