Rapoarte ale Parlamentului European
2 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Rochefort Robert"  
Robert Rochefort
PE 519.576v02-00   A7-0474/2013
20 decembrie 2013
56k  195k  128k 
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
RAPORT referitor la punerea în aplicare a Directivei 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale
AMENDAMENTE
Robert Rochefort
PE 486.107v02-00   A7-0214/2012
26 iunie 2012
437k  511k  848k 
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la un program privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020
AMENDAMENTE
Notă juridică