Správy Európskeho parlamentu
Výsledky: 2 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Rochefort Robert"  
Robert Rochefort
PE 519.576v02-00   A7-0474/2013
20. decembra 2013
53k  190k  124k 
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o uplatňovaní smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách
Robert Rochefort
PE 486.107v02-00   A7-0214/2012
26. júna 2012
372k  517k  801k 
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o programe Spotrebitelia na roky 2014 – 2020
Právne oznámenie