Europaparlamentets betänkanden
2 träff(ar) för "7:e valperioden, Rochefort Robert"  
Robert Rochefort
PE 519.576v02-00   A7-0474/2013
20 december 2013
54k  183k  108k 
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om tillämpningen av direktivet om otillbörliga affärsmetoder 2005/29/EG
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Robert Rochefort
PE 486.107v02-00   A7-0214/2012
26 juni 2012
369k  491k  668k 
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett konsumentprogram 2014–2020
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Rättsligt meddelande