Kirjalikud deklaratsioonid
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, Mikko Marianne" kohta leiti 2 vaste(t)  
Kehtivuse kaotanud
PE 414.904v01-00 Või EN   P6_DCL(2008)0092
Autorid : Elizabeth Lynne,  Jean Lambert,  Edit Bauer,  Marianne Mikko
80k  36k 
"Blue Blindfold" kampaania inimkaubanduse lõpetamiseks
Algatatud : 20/10/2008
Tähtaeg : 05/02/2009
Allakirjutanute arv : 126 - 09/02/2009
Vastu võetud
PE 406.730v01-00 Või ET   P6_DCL(2008)0044
Autorid : Marianne Mikko,  Christopher Beazley,  Inese Vaidere,  Zita Gurmai,  Alexander Nuno Pickart Alvaro
78k  38k 
23. augusti kuulutamine üleeuroopaliseks stalinismi ja natsismi ohvrite mälestamispäevaks
Algatatud : 07/05/2008
Tähtaeg : 09/09/2008
Vastu võetud (kuupäev) : 23/09/2008
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P6_TA(2008)0439
Allakirjutanute arv : 409 - 10/09/2008
Õigusalane teave