Pisemne deklaracje
Znaleziono 2 wynik(-i) dla "7 kadencja, Senyszyn Joanna"  
Wygasła
PE 507.909v01-00 Język oryginału EN   P7_DCL(2013)0001
Autorzy : Adam Gierek,  Cristian-Silviu Buşoi,  Cornelia Ernst,  Lidia Joanna Geringer De Oedenberg,  Małgorzata Handzlik,  Jolanta Emilia Hibner,  Philippe Juvin,  Alexander Mirsky,  Norica Nicolai,  Helmut Scholz,  Joanna Senyszyn,  Hannu Takkula
91k  49k 
w sprawie zintegrowanej edukacji sportowej dla zrównoważonego rozwoju utalentowanych sportowo uczniów z niepełnosprawnością oraz uczniów zdrowych
Data otwarcia : 15/04/2013
Termin : 15/07/2013
Liczba sygnatariuszy : 164 - 15/07/2013
Przyjęta
PE 446.326v01-00 Język oryginału EN   P7_DCL(2010)0062
Autorzy : Joanna Senyszyn,  Ivo Belet,  Mary Honeyball,  Seán Kelly,  Hannu Takkula
107k  49k 
w sprawie większego wsparcia Unii Europejskiej dla sportów uprawianych na poziomie podstawowym
Data otwarcia : 06/09/2010
Termin : 16/12/2010
Przyjęto : 16/12/2010
Tekst przyjęty : P7_TA(2010)0498 (lista sygnatariuszy jest dostępna poprzez link w tekście przyjętym)
Liczba sygnatariuszy : 385 - 16/12/2010
Informacja prawna