Писмени декларации
1 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Schulz Martin"  
Отпаднала
PE 384.765v01-00 Ор. EN   P6_DCL(2007)0012
Автори : Graham Watson,  Joseph Daul,  Martin Schulz,  Cristiana Muscardini,  Daniel Cohn-Bendit
83k  39k 
за всеобщ мораториум върху изпълненията на смъртни присъди с оглед пълното премахване на смъртното наказание
Дата на внасяне : 31/01/2007
Срок : 30/04/2007
Брой подписали : 230 - 30/04/2007
Правна информация