Rašytinės deklaracijos
Rezultatas (-ai) "1" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, Schulz Martin"  
Nebegalioja
PE 384.765v01-00 Arba EN   P6_DCL(2007)0012
Autoriai : Graham Watson,  Joseph Daul,  Martin Schulz,  Cristiana Muscardini,  Daniel Cohn-Bendit
76k  39k 
dėl mirties bausmės: visuotinis mirties bausmės vykdymo moratoriumas siekiant ją visiškai panaikinti
Pateikimo data : 31/01/2007
Galioja iki : 30/04/2007
Pasirašiusiųjų skaičius : 230 - 30/04/2007
Teisinis pranešimas