Schriftelijke verklaringen
1 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, Schulz Martin"  
Vervallen
PE 384.765v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0012
Indieners : Graham Watson,  Joseph Daul,  Martin Schulz,  Cristiana Muscardini,  Daniel Cohn-Bendit
77k  37k 
over de doodstraf: een op totale afschaffing vooruitlopend wereldwijd moratorium op executies
Datum bekendmaking : 31/01/2007
Vervaldatum : 30/04/2007
Aantal ondertekenaars : 230 - 30/04/2007
Juridische mededeling