Písomné vyhlásenia
Výsledky: 1 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Schulz Martin"  
Premlčané
PE 384.765v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0012
Autori : Graham Watson,  Joseph Daul,  Martin Schulz,  Cristiana Muscardini,  Daniel Cohn-Bendit
79k  37k 
o treste smrti: za univerzálne moratórium na popravy s cieľom úplne ich zrušiť
Dátum začatia : 31/01/2007
Platné do : 30/04/2007
Počet signatárov : 230 - 30/04/2007
Právne oznámenie