Писмени декларации
1 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, El Khadraoui Saïd"  
Отпаднала
PE 401.420v01-00 Ор. EN   P6_DCL(2008)0010
Автори : Saïd El Khadraoui,  Jörg Leichtfried,  Hannu Takkula
84k  39k 
за свободен достъп на студентите до музеите
Дата на внасяне : 30/01/2008
Срок : 08/05/2008
Брой подписали : 179 - 08/05/2008
Правна информация