Pisane izjave
1 rezultat(i) pronađen(i) za"6. parlamentarni saziv, El Khadraoui Saïd"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
Lapsed
PE 401.420v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0010
Authors : Saïd El Khadraoui,  Jörg Leichtfried,  Hannu Takkula
75k  36k 
on free entry to museums for students
Date opened : 30/01/2008
Lapse date : 08/05/2008
Number of signatories : 179 - 08/05/2008
Pravna obavijest