Rašytinės deklaracijos
Rezultatas (-ai) "1" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, El Khadraoui Saïd"  
Nebegalioja
PE 401.420v01-00 Arba EN   P6_DCL(2008)0010
Autoriai : Saïd El Khadraoui,  Jörg Leichtfried,  Hannu Takkula
78k  38k 
dėl nemokamo studentų įėjimo į muziejus
Pateikimo data : 30/01/2008
Galioja iki : 08/05/2008
Pasirašiusiųjų skaičius : 179 - 08/05/2008
Teisinis pranešimas