Rakstiskas deklarācijas
Meklēšanas rezultāti: 1 ar "6. parlamentārais sasaukums, El Khadraoui Saïd"  
Zaudējis spēku
PE 401.420v01-00 Oriģinālvaloda EN   P6_DCL(2008)0010
Autori : Saïd El Khadraoui,  Jörg Leichtfried,  Hannu Takkula
76k  38k 
par studentu iespējām bez maksas apmeklēt muzejus
Sākuma datums : 30/01/2008
Zaudē spēku : 08/05/2008
Parakstītāju skaits : 179 - 08/05/2008
Juridisks paziņojums