Schriftelijke verklaringen
1 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, El Khadraoui Saïd"  
Vervallen
PE 401.420v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0010
Indieners : Saïd El Khadraoui,  Jörg Leichtfried,  Hannu Takkula
78k  36k 
over gratis toegang tot musea voor studenten
Datum bekendmaking : 30/01/2008
Vervaldatum : 08/05/2008
Aantal ondertekenaars : 179 - 08/05/2008
Juridische mededeling