Pisemne deklaracje
Znaleziono 1 wynik(-i) dla "6 kadencja, El Khadraoui Saïd"  
Wygasła
PE 401.420v01-00 Język oryginału EN   P6_DCL(2008)0010
Autorzy : Saïd El Khadraoui,  Jörg Leichtfried,  Hannu Takkula
81k  38k 
w sprawie wolnego wstępu do muzeów dla studentów
Data otwarcia : 30/01/2008
Termin : 08/05/2008
Liczba sygnatariuszy : 179 - 08/05/2008
Informacja prawna