Písomné vyhlásenia
Výsledky: 1 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, El Khadraoui Saïd"  
Premlčané
PE 401.420v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0010
Autori : Saïd El Khadraoui,  Jörg Leichtfried,  Hannu Takkula
80k  38k 
o bezplatnom vstupe do múzeí pre študentov
Dátum začatia : 30/01/2008
Platné do : 08/05/2008
Počet signatárov : 179 - 08/05/2008
Právne oznámenie