Skriftliga förklaringar
1 träff(ar) för "6:e valperioden, El Khadraoui Saïd"  
Bortfaller
PE 401.420v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0010
Författare : Saïd El Khadraoui,  Jörg Leichtfried,  Hannu Takkula
77k  35k 
om gratis inträde på museer för studenter
Ingiven : 30/01/2008
Frist : 08/05/2008
Antal undertecknare : 179 - 08/05/2008
Rättsligt meddelande