Писмени декларации
1 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Ehler Christian"  
Отпаднала
PE 387.761v01-00 Ор. SL   P6_DCL(2007)0036
Автори : Romana Jordan,  Christian Ehler
90k  41k 
за емисиите на газове от сектора на животновъдството, предизвикващи парников ефект
Дата на внасяне : 28/03/2007
Срок : 28/06/2007
Брой подписали : 36 - 29/06/2007
Правна информация