Rašytinės deklaracijos
Rezultatas (-ai) "1" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, Ehler Christian"  
Nebegalioja
PE 387.761v01-00 Arba SL   P6_DCL(2007)0036
Autoriai : Romana Jordan,  Christian Ehler
80k  40k 
dėl gyvulininkystės sektoriaus išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų
Pateikimo data : 28/03/2007
Galioja iki : 28/06/2007
Pasirašiusiųjų skaičius : 36 - 29/06/2007
Teisinis pranešimas