Declaraţii scrise
1 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 6-a legislatură, Ehler Christian"  
Caducă
PE 387.761v01-00 Or. SL   P6_DCL(2007)0036
Autori : Romana Jordan,  Christian Ehler
76k  37k 
privind emisiile de gaze cu efect de seră generate de sectorul creşterii animalelor
Data deschiderii : 28/03/2007
Data limită : 28/06/2007
Numărul de semnatari : 36 - 29/06/2007
Notă juridică