Skriftliga förklaringar
1 träff(ar) för "6:e valperioden, Ehler Christian"  
Bortfaller
PE 387.761v01-00 Or. SL   P6_DCL(2007)0036
Författare : Romana Jordan,  Christian Ehler
81k  36k 
om utsläpp av växthusgaser från boskapssektorn
Ingiven : 28/03/2007
Frist : 28/06/2007
Antal undertecknare : 36 - 29/06/2007
Rättsligt meddelande