Skriftliga förklaringar
2 träff(ar) för "6:e valperioden, Koch-Mehrin Silvana"  
Antagen
PE 418.562v01-00 Or. EN   P6_DCL(2009)0001
Författare : Katerina Batzeli,  Michael Cramer,  Silvana Koch-Mehrin,  Janusz Lewandowski,  Janusz Wojciechowski
82k  37k 
om stöd till Special Olympics-tävlingarna i Europeiska unionen
Ingiven : 12/01/2009
Frist : 24/04/2009
Datum för antagande : 05/05/2009
Antagen text (med listan över undertecknare) : P6_TA(2009)0347
Antal undertecknare : 436 - 24/04/2009
Bortfaller
PE 363.291 Or. EN   P6_DCL(2005)0051
Författare : Silvana Koch-Mehrin
87k  38k 
om ekonomisk insyn i icke-statliga organisationer och arbetsmarknadens parter
Ingiven : 26/09/2005
Frist : 26/12/2005
Antal undertecknare : 73 - 26/12/2005
Rättsligt meddelande